Information

Elvira är tjejföreningen för programmet Elektronikdesign. Föreningens ändamål är att främja sammanhållningen mellan de kvinnliga teknologerna på Elektronikdesign (ED) vid Linköpings Tekniska Högskola Campus Norrköping.

Föreningen kontaktar nyantagna studenter och arrangerar aktiviteter för föreningens alla medlemmar. Föreningen verkar dessutom för bra relationer mellan övriga tjejföreningar inom universitetet.
Vår vision är att aktivt jobba för en högre rekrytering av kvinnliga studenter till programmet.
Vi vill även fungera som en brygga mellan näringsliv och de kvinnliga studenterna.